Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
giddy
['gidi]
|
tính từ
chóng mặt, choáng váng, lảo đảo
cảm thấy chóng mặt
làm chóng mặt, làm choáng váng
độ cao làm chóng mặt
một thắng lợi làm chóng mặt
nhẹ dạ, phù phiếm
cô gái trẻ phù phiếm nhẹ dạ
làm những chuyện phù phiếm tầm phào; chơi nhảm mất thời giờ; lông bông
ngoại động từ
làm chóng mặt, làm choáng váng
nội động từ
chóng mặt, choáng váng