Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
fourteen
[fɔ:'ti:n]
|
tính từ
mười bốn
nó mười bốn tuổi
danh từ
số mười bốn
Chuyên ngành Anh - Việt
fourteen
[fɔ:'ti:n]
|
Kỹ thuật
mười bốn
Toán học
mười bốn