Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
foe
[fou]
|
danh từ
(thơ ca) kẻ thù, kẻ địch
kẻ thù không đội trời chung
(nghĩa bóng) vật nguy hại, kẻ thù
bụi là kẻ thù nguy hiểm của sức khoẻ