Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
flog
[flɔg]
|
động từ
quất mạnh
(từ lóng) bán
phí công vô ích
lải nhải điều gì đến nhàm tai
đánh cho ai mất lười
đánh để bắt ai phải học
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
flog
|
flog
flog (v)
whip, lash, beat, thrash, scourge, whale, flay