Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
fifteen
[fif'ti:n]
|
tính từ
mười lăm
mười lăm tiểu đoàn pháo binh
danh từ
số mười lăm
đội bóng có mười lăm thành viên
Chuyên ngành Anh - Việt
fifteen
[fif'ti:n]
|
Kỹ thuật
mười lăm
Toán học
mười lăm