Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
duckling
['dʌkliη]
|
danh từ
vịt con
thịt vịt con làm thức ăn
xem ugly