Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
diffuse
[di'fju:s]
|
tính từ
(vật lý) khuếch tán
ánh sáng khuếch tán
rườm rà, dài dòng (văn)
ngoại động từ
loan truyền, truyền bá, phổ biến
truyền bá kiến thức
(vật lý) khuếch tán
nội động từ
tràn, lan
(vật lý) khuếch tán