Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
dài
[dài]
|
long
The film is too long
How long is this room? - It's 12 metres long
His article is 3 pages long
The list of complaints is getting longer every day
They always wore long-sleeved shirts
To wear a knee-length dress
Chuyên ngành Việt - Anh
dài
[dài]
|
Kỹ thuật
long
Tin học
long
Toán học
long
Vật lý
long
Xây dựng, Kiến trúc
long
Từ điển Việt - Việt
dài
|
tính từ
khoảng cách từ đầu này đến đầu kia
cái bàn dài 1 mét
dài hơn bình thường
may quần dài quá; bài viết của anh ta dài hơn ba trang
khoảng thời gian từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc
một ngày đêm dài 24 giờ; mùa nóng kéo dài