Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
bode
[boud]
|
động từ
báo trước
báo trước điềm gở
báo trước điềm hay
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của bide
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
bode
|
bode
bode (v)
augur, portend, promise, divine, betoken (literary), prefigure