Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
article
['ɑ:tikl]
|
danh từ
bài báo
bài xã luận
điều khoản (trong hiệp định hoặc hợp đồng)
điều khoản học việc (trong giao kèo)
tín điều
đồ, thức, vật phẩm; hàng
những thức cần thiết cho đời sống hằng ngày
đồ mặc
đồ dùng vệ sinh (xà phòng, thuốc đánh răng; kem cạo râu...)
hàng hoá xa xỉ; xa xỉ phẩm
(ngôn ngữ học) mạo từ
mạo từ hạn định
mạo từ bất định
ngoại động từ
( to article somebody to somebody ) dùng ai theo hợp đồng như một người tập sự
thư ký tập sự theo hợp đồng
ký hợp đồng làm tập sự cho một luật sư
Chuyên ngành Anh - Việt
article
['ɑ:tikl]
|
Kinh tế
mặt hàng
Kỹ thuật
hạng mục, thứ loại; sản phẩm; mặt hàng, hàng hoá
Xây dựng, Kiến trúc
sản phẩm; mục; điều khoản
Từ điển Anh - Anh
article
|

article

article (ärtə-kəl) noun

A message that appears in an Internet newsgroup. Also called post.

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
article
|
article
article (n)
  • piece of writing, editorial, piece, item, commentary, critique, exposé
  • object, item, piece, thing, artifact
  • clause, term, stipulation, condition, regulation, paragraph, section