Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
applicant
['æplikənt]
|
danh từ
người nộp đơn xin (đặc biệt là việc làm)
do lương thấp, nên ít có người nộp đơn xin việc này