Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
Việt Nam
[việt nam]
|
Vietnam
Vietnam : Land and people
Socialist Republic of Vietnam
Vietnamese
Vietnamese history/revolution
Ethnic group : Meo Nationality : Vietnamese