Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thép
[thép]
|
steel
Structural iron/steel
You need nerves of steel to live in this student hostel!
(nghĩa bóng) vigour
Poem full of vigour
Chuyên ngành Việt - Anh
thép
[thép]
|
Kỹ thuật
steel
Vật lý
steel
Từ điển Việt - Việt
thép
|
danh từ
hợp kim cứng, dẻo của sắt và các-bon
cứng như thép; lò luyện thép
tính từ
rất khoẻ, đầy nghị lực
con người thép