Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tỉ số
[tỉ số]
|
ratio
score
What's the score?
What was the final score of that match?
Tỉ số chung cuộc 5 - 0 / 0 - 0
The final score was five-nil/nil-nil
After 20 minutes, there was still no score
The match ended in a draw 2-2; the score is 2 all
Từ điển Việt - Việt
tỉ số
|
danh từ
thương số các số đo của hai đại lượng cùng loại với cùng một đơn vị đo
tỉ số hai đoạn thẳng;
đội nhà thắng đội bạn với tỉ số sát nút