Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
scripture
['skript∫ə]
|
danh từ
( Scripture hoặc the Scriptures ) Kinh Thánh
( scriptures ) kinh (của một (tôn giáo))
kinh Vệ Đà