Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sld
[,es el 'di:]
|
viết tắt
( SLD ) (chính trị) Đảng Xã hội tự do dân chủ ( Social and Liberal Democrats )