Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
October
[ɒk'təʊbə(r)]
|
danh từ, viết tắt là Oct
tháng mười
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười ( Nga)