Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nhưng
[nhưng]
|
but; yet
But me no "buts" !
My husband knows French, but I don't
My wife cannot drive a car, but I can
It was expensive, agreed, but ....
Từ điển Việt - Việt
nhưng
|
kết từ
từ để bổ sung hoặc nối hai từ ngược nhau
thuyền dời nhưng bến không dời (tục ngữ)
động từ
(từ cũ) miễn phải đóng góp