Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Monday
['mʌndi]
|
danh từ, viết tắt là Mon
ngày thứ hai trong tuần, thứ Hai
sáng/chiều/tối thứ Hai
thứ Hai tuần tới
(từ lóng) ngày khai trường