Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ministry
['ministri]
|
danh từ
Bộ
bộ ngoại thương
bộ quốc phòng
bộ ngoại giao
(tôn giáo) đoàn mục sư
trở thành mục sư
địa vị mục sư