Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
commons
['kɔmənz]
|
danh từ số nhiều
( the commons ) dân chúng, những người bình dân, dân thường
các thành viên của Hạ nghị viện Anh
các Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ