Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cầu mong
[cầu mong]
|
to aspire
To aspire to fame and power
I always hope and pray that peace may return
Từ điển Việt - Việt
cầu mong
|
động từ
mong ước điều tốt lành, may mắn
cầu mong cha mẹ luôn mạnh khoẻ; cầu mong con cái làm ăn phát đạt