Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đô thị
[đô thị]
|
The great urban centres
Phoenix is one of the United States' largest and fastest-growing cities
Từ điển Việt - Việt
đô thị
|
danh từ
nơi là trung tâm mua bán đông đúc
đời sống đô thị ngày càng phát triển; xây dựng một trung tâm đô thị mới