Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wool
[wul]
|
danh từ
len (lớp lông mịn bên ngoài của cừu, dê và vài loài khác (như) lạc đà không bướu lama và alcapa)
sợi len, hàng len
cuộn len
nghề buôn bán len, mậu dịch len
hàng giống len
(thông tục) tóc dày và quăn
(thông tục) nổi giận
lừa ai