Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wooden
['wudn]
|
tính từ
làm bằng gỗ
nhà cửa bằng gỗ
(nghĩa bóng) cứng đơ, vụng về (trong cung cách)
một nụ cười gượng
người ngu độn
(sử học) thìa gỗ (tặng người đậu bét môn toán ở trường đại học Căm-brít)