Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
westerly
['westəli]
|
tính từ
ở phía tây, hướng về phía tây
bờ biển phía tây
thổi từ hướng tây (gió)
gió tây
phó từ
về phía tây
đi về phía tây
danh từ
gió thổi từ hướng tây