Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
visiting
['vizitiη]
|
tính từ
đang thăm, thăm viếng
(thể dục,thể thao) đội bạn, đội khách
có quan hệ thăm hỏi với ai