Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
torrent
['tɔrənt]
|
danh từ
dòng nước chảy xiết, dòng nước lũ; cơn mưa rất to
mưa như trút
sự phun ra mạnh mẽ; một tràng (chửi rủa, lăng mạ..)
một tràng chửi rủa