Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
thief
[θi:f]
|
danh từ, số nhiều thieves
kẻ trộm, kẻ cắp
kêu trộm, hô hoán kẻ trộm
(tục ngữ) dùng trộm cướp bắt trộm cướp, lấy độc trị độc
lén lút, không để ai nhìn thấy