Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
telling
['teliη]
|
tính từ
có hiệu quả đáng chú ý; gây ấn tượng mạnh
một phát bắn có kết quả
một lý lẽ đanh thép
một đòn đích đáng, một đòn mạnh
danh từ
câu chuyện
(thông tục) sự tiết lộ bí mật
Từ liên quan
tell