Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
surgeon
['sə:dʒən]
|
danh từ
bác sĩ thực hiện những cuộc phẫu thuật; bác sĩ phẫu thuật; nhà phẫu thuật,
bác sĩ phẫu thuật tim