Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
spectacles
['spektəklz]
|
danh từ số nhiều
kính đeo mắt (cũng) glasses , specs
Tôi vừa mất cặp kính