Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sovereign
['sɔvrin]
|
tính từ
tối cao; không có giới hạn; cao nhất (về quyền lực)
quyền tối cao
có chủ quyền; có toàn quyền (về một quốc gia, nhà nước, người cầm quyền)
một nước có chủ quyền
hiệu nghiệm, thần hiệu; rất có hiệu lực; tuyệt hảo
thuốc thần hiệu
danh từ
quốc chủ; người cầm quyền với quyền lực tối cao (nữ hoàng, hoàng đế..)
đồng xôvơren (tiền vàng của Anh trước đây, có giá trị một pao)