Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
saying
['seiiη]
|
danh từ
tục ngữ, châm ngôn
tục ngữ có câu...