Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sad
[sæd]
|
tính từ
buồn rầu, buồn bã
trông buồn
tồi; đáng trách
một tình trạng tồi tệ về công việc
một trường hợp tàn nhẫn đáng trách
đáng buồn; làm cho cảm thấy thương hại, làm cho cảm thấy ân hận
không xốp, chắc (bánh)
chết (màu sắc)
màu chết
tiếc thay (được dùng ở đầu câu)