Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
rarely
['reəli]
|
phó từ
ít khi; hiếm khi
hiếm khi tôi đi xem phim
hoạ hoằn lắm tôi mới đi xem phim