Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
powdered
['paudərid]
|
tính từ
sấy khô và làm thành bột
sữa bột
trứng bột