Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
plonk
[plɔηk]
|
Cách viết khác : plun ['plʌn]
ngoại động từ
(từ lóng) đánh rơi (cái gì), đặt (cái gì) xuống một cách nặng nề với tiếng sầm
danh từ
( Uc) (thông tục) rượu vang rẻ tiền, chất lượng tồi
tiếng hụych (tiếng của cái gì rơi hơi nặng nề)
tính từ
với một tiếng sầm
cây đèn rơi sầm xuống bàn
Từ liên quan
drop plank plunk put wine