Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
parsnip
['pɑ:snip]
|
danh từ
(thực vật học) cây củ cải vàng; củ cải vàng
món xúp củ cải
như word