Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
overcrowded
[,ouvə'kraudid]
|
tính từ
chật ních, đông nghịt
xe búyt chật ních