Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
off-colour
[,ɔ:f 'kʌlə]
|
tính từ
không phải màu tự nhiên
không hợp tiêu chuẩn
có vẻ ốm yếu
trông có vẻ ốm yếu
không thích hợp; thô tục
một lời nói đùa thô tục
kém phẩm chất (kim cương)