Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
observer
[ə'bzɜ:ver]
|
danh từ
người theo dõi, người quan sát
người tuân theo, người tôn trọng
người dự thính, quan sát viên
người dự thính, quan sát viên (hội nghị)
(hàng không) người theo dõi phát hiện mục tiêu (trên máy bay ném bom)
(quân sự) người theo dõi phát hiện máy bay địch (ở một đơn vị phòng không)