Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
movie
['mu:vi]
|
danh từ, (thông tục)
phim xi nê
đi xem phim
nhà sản xuất phim
các ngôi sao điện ảnh
( the movies ) ngành điện ảnh
làm việc trong ngành điện ảnh
( the movies ) (như) movie house ; movie theater rạp chiếu bóng
đi xem phim