Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
mathematical
[,mæθə'mætikl]
|
tính từ
(thuộc) toán học
lô-gic toán
đúng, chính xác (bằng chứng...)