Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lunar
['lu:nə]
|
tính từ
(thuộc) mặt trăng
tháng âm lịch
tết âm lịch
mờ nhạt, không sáng lắm
hình lưỡi liềm
xương hình lưỡi liềm
(hoá học) (thuộc) bạc; chứa chất bạc
những vấn đề viễn vông không thực tế