Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lottery
['lɔtəri]
|
danh từ
sự thu tiền bằng cách bán vé và tặng giải cho những người có vé được chọn ra một cách ngẫu nhiên; xổ số
tấm vé số
trúng số
điều may rủi
không ít người cho rằng hôn nhân là chuyện may rủi