Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
limited
['limitid]
|
tính từ
hạn chế, có giới hạn
chỉ còn một ít chỗ mà thôi
trí thông minh của nó có phần hạn hẹp
số bản phát hành hạn chế