Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lightweight
['laitweit]
|
tính từ
(nói về võ sĩ quyền Anh) cân nặng từ 57 đến 61 kg, nghĩa là hơn 126 nhưng không quá 135 pao); hạng nhẹ
vô địch quyền Anh hạng nhẹ của châu Âu
ít quan trọng; nhẹ cân
tin ít quan trọng
danh từ
võ sĩ hạng nhẹ
(thông tục) người tầm thường, người không quan trọng
Từ liên quan
weigh