Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
immure
[i'mjuə]
|
ngoại động từ
cầm tù, giam hãm
xa lánh mọi người sống đơn độc, giam mình trong bốn bức tường
xây vào trong tường, chôn vào trong tường; vây tường xung quanh