Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
humanity
[hju:'mæniti]
|
danh từ
loài người, nhân loại
một tội ác đối với toàn thể loài người
lòng nhân đạo
bản chất của loài người, nhân tính
( số nhiều) hành động nhân đạo
( số nhiều) những đặc tính của con người
( the humanity ) khoa học nhân văn; cổ điển học Hy lạp